Visie en Missie

Missie
Wij  willen  een  levendige  plek  zijn voor  de  islamitische  gemeenschap  in  Ridderkerk  en  omgeving waarbij  men  Allah  swt  kan  dienen  door  te  bidden,  te  praten,  te  vieren  en  te  leren  over  Islam  en goede  werken  te  verrichten.  Door  middel  van  het  organiseren  van  religieuze,  sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten willen wij kennis over de islam verspreiden en de saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren.

Visie
Wij  streven  ernaar  een  moskee  te  zijn  die  open  staat  voor  verschillende  groepen  moslims en  niet-moslims,  die  alert  is  op  de  tijdsgeest  met  behoud  van  de  eigen Moluks-islamitische  identiteit,  normen  en waarden.

Doelen
Op basis van onze missie en visie hebben wij de volgende doelen gesteld:
-De moskee behouden als religieus en cultureel erfgoed voor volgende generaties.
-De saamhorigheid van de moskeegemeenschap vergroten.
-De moskee als een plek waar mensen kennis op kunnen doen over Islam.