Programma Koranschool op zondag

De Koranschool Bait Al-Rahmaan verzorgt het islamitisch onderwijs voor de jeugd in de moskee, waaronder (basis)godsdienst- en koranlessen. De docenten en begeleiders zijn goed opgeleide vrijwilligers en verzorgen de lessen in het Nederlands. De lessen vinden elke zaterdag en zondag plaats (behalve in de schoolvakanties) van 11.00 uur – 14.00 uur.

Lesprogramma zondag

11.00-11.20: Opening les en godsdienst
De les wordt gezamenlijk geopend met alle leerlingen en docenten in de grote gebedsruimte. Er wordt gezamenlijk een doe’a (smeekbede) gedaan en een loflied (salawat) gezongen. Docent Sharief zal daarna de leerlingen basiskennis over de islam bijbrengen. Na dit gedeelte gaan leerlingen naar hun eigen klas/groep en docent om vervolgens de Koran te leren lezen

11.30-12.30: Iqra/Koran
In dit onderdeel worden de kinderen geleerd om de Koran te leren lezen met tadjwied (reciteren van de Koran volgens de recitatieregels) met behulp van de Koran, iqra (reciteren, hardop opzeggen of lezen) en het boek Qaidah Nooraniya. De boeken hoeft u niet zelf te bestellen, dat gaat via de Koranschool.

De kinderen leren eerst het Arabisch alfabet. Naast het herkennen wordt ook aan de juiste uitspraak gewerkt. Het schrijven is ook een vast onderdeel.

12.00-12.30: Pauze

12.30-13.00: Iqra/Koran

13.00-13.30: Memorisatie

Koran: In dit onderdeel wordt met de kinderen geoefend om korte soera’s (hoofdstukken in de Koran) uit het hoofd te leren (memoriseren):  de kleine soera’s van Juz Amma (laatste deel van de Koran).

Doe’a: De kinderen  leren verschillende doe’as (smeekbedes) uit het boekje Ik leer doe’a.

Bidden: Er wordt ook aandacht besteed aan het gebed (salat). Wat is het gebed en hoe wordt het gebed verricht? Daarbij komen de  verschillende onderdelen aan bod zoals: woedhoe (rituele reiniging), adzaan (oproep tot het gebed), de verschillende lichaamshoudingen tijdens gebed en de daarbij behorende teksten.

13.30-13.45: Afsluiting
De lessen worden afgesloten met het gezamenlijk doen van salawat en een doe’a.

13.45-14.00: Middaggebed
Gezamenlijk verrichten van het Dohr gebed (middaggebed).

Indeling groepen
5 t/m 8 jaar, groep: Ali bin Talib, docenten: Hanena/Shafika
9 t/m 10 jaar, groep: Utsman bin Affan, docenten: Dilla/Ziah
11 t/m 16 jaar, groep: Umar bin Khatab, docenten: Ati/Indira
Al-Quran, groep: Abu Bakar, docent: volgt.

Meer informatie?
info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl / Mw. Saädijah Nouar-Oppier