Islam

De kern van het geloof is volgens de Amerikaans-Syrische sheikh Muhammad bin Yahya al-Ninowy dat alles begint en eindigt met liefde. Heb lief, is daarom zijn boodschap. Moskee Bait Al-Rahmaan kan zich goed vinden in deze boodschap. In dit tijdperk van informatie hebben wij meer dan ooit liefde nodig. Liefde voor de medemens, liefde voor de dieren en de natuur, en liefde voor onszelf.

Het lijkt er soms op dat ons geloof slechts uit uiterlijk vertoon en rituelen bestaat, maar niets is minder waar. Het doel van ons leven is de aanbidding van God, waarbij wij als mens in een groeiproces zitten met het streven een beter mens te worden, vol van islam – dat overgave aan God betekent – en dienstbaar aan de samenleving.

Wij hebben in deze tijd zoveel informatie tot onze beschikking. Helaas is lang niet alle informatie die voorhanden is betrouwbaar – denk alleen maar aan het scheve beeld dat van de islam geschetst wordt. Je zou verder verwachten, met zoveel beschikbare kennis, dat de mens daar veel van leert, maar de meesten van ons zijn vooral druk met ‘het wereldse leven’ of met overleven. Bovendien is kennis opdoen alleen niet voldoende; als je er niet naar handelt, blijft de kennis in je hoofd waarna het meestal opgaat in rook.

In de islam gaat het erom, dat we de kennis die wij opdoen toepassen in de praktijk. Als wij doen wat wij geloven en zeggen, vindt de informatie een weg naar ons hart  – de plek waar de verandering en spirituele groei plaatsvindt.

De profeet vrede zij met hem was heel duidelijk toen hij zei: ‘In het lichaam bevindt zich een vleesklomp; als dit goed is, is het hele lichaam goed en als dit bedorven is, dan is het hele lichaam bedorven.’ De metgezellen vroegen: ‘Wat is dat dan?’ En de profeet antwoordde: ‘Dat is het hart’.

Werkelijke ‘islam’, werkelijke overgave aan God, betekent dat we de islam lezen, leren en naleven. In het Oude Testament staat: “Een geloof zonder daden is een dood geloof.” In de Koran gaan “geloof en goede daden” altijd hand in hand.   

Ons doel in het leven als moslim is om een beter mens te worden. Maar hoe doen we dat? Aan de ene kant zouden we dankbaar moeten zijn voor alle gunsten die wij ontvangen van God en ons vertrouwen in Hem stellen, en aan de andere kant is het simpelweg een kwestie van hard werken. De tevredenheid van God krijg je niet zo maar! We moeten eerst onze ziel en ons hart zuiveren.

Het is net als met de opvoeding van je kind. Het kind heeft verzorging, veiligheid en liefde nodig. Als je je kind niet verzorgt en niet te eten en te drinken geeft, sterft het. Als je je kind niet beschermt tegen de kou of de hitte, wordt het ziek en sterft het. Als je je kind geen liefde schenkt, kwijnt het weg en sterft het. De wetenschap heeft dat bewezen. Maar wat voor ons kind geldt, gaat ook op voor onze ziel. We mogen onze ziel niet verwaarlozen, want dan ‘sterft’ zij.

We moeten dus onze ziel koesteren, door haar te voeden met het geloof, door haar te beschermen tegen het verrichten van zonden, en door haar lief te hebben.

God en zijn profeten hebben ons getoond dat een goed mens zijn betekent dat we goed moeten zijn voor iedereen en compassie moeten tonen aan ieder mens, ongeacht zijn geloof of achtergrond. Als wij alleen geïnteresseerd zijn in ons eigen gezin of in onze eigen gemeenschap, hebben wij de boodschap niet begrepen.

De profeet Mohammed vrede zij met hem werd ooit gevraagd om de ongelovigen te vervloeken. Maar hij zei: “Ik ben niet gekomen om mensen te vervloeken, ik ben gezonden als een onvoorwaardelijke genade voor de werelden.” Toen zeiden de metgezellen: “Maar, ze aanbidden meerdere goden?” En Mohammed gaf aan dat dit niet hun zaak was, dat niemand het kan tegenhouden dat Allah zijn Genade over Zijn Schepping uitstort.

Daarom is het belangrijk dat wij niet alleen maar praten over het geloof, maar dat wij deze Genade van God en van onze profeet uitdragen. Wees goed voor je medemens. Of ze van de islam houden of niet. Of ze het waard zijn of niet. Wie ben je ook om dat te beoordelen? Of ze zich tegen je keren of niet. Daal niet af tot het niveau van degene die het altijd op jou gemunt lijkt te hebben, die jou een loer wil draaien of die jaloers op je is.   

Laat je met andere woorden op geen enkele manier tegenhouden om het goede te doen. Waarom? Omdat jij het waard bent.