Home

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Welkom op de website van de Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan.

De moskee Bait Al-Rahmaan (‘Huis van de Barmhartige’) is in eerste instantie gebouwd voor de Molukse islamitische gemeenschap in Ridderkerk. De Nederlandse overheid heeft deze moskee in 1984 geschonken aan de eerste generatie islamitische Molukkers in Ridderkerk. Deze kwamen in de jaren ’50 met hun gezinnen naar Nederland vanuit het voormalige Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. De eerste generatie Molukkers waren militairen in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Vanwege hun inspanningen voor de Nederlandse vlag schonk de Nederlandse overheid deze moskee aan deze voormalige KNIL-militairen en hun gezinnen.

Naast het feit dat Bait Al -Rahmaan een gebedshuis is voor álle moslims, is de moskee ook een stukje historisch erfgoed van de Molukse islamitische gemeenschap in Ridderkerk. Ondanks de Molukse identiteit door de ontstaansgeschiedenis van deze moskee is Bait Al-Rahmaan toegankelijk voor iedereen. Onze bezoekers komen dan ook vanuit verschillende etnische bevolkingsgroepen. De moskee die de Shafi’i wetschool hanteert bij het praktiseren van het geloof, staat bekend om haar open karakter en gastvrije houding.

Bait Al-Rahmaan wil een levendige plek zijn voor de islamitische gemeenschap in Ridderkerk en omgeving waarbij men Allah swt kan dienen door te bidden, te praten, te vieren, te herdenken, te leren over Islam en goede werken te verrichten. Door middel van het organiseren van religieuze-, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten wil Bait Al-Rahmaan kennis over de Islam verspreiden en de saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren.

Wij streven ernaar een moskee te zijn die open staat voor verschillende groepen moslims, die alert is op de tijdsgeest met behoud van de eigen Moluks-islamitische identiteit, normen en waarden. Insha Allah.

De eerste generatie islamitische Molukkers in Nederland