Bestuur

Het bestuur van de Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan (SMMR) gaat over het beheer, het onderhoud en de veiligheid van de moskee. Daarnaast faciliteert en ondersteunt zij religieus-educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Tevens verzorgt zij de communicatie rondom de moskee met interne en externe partners. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur stuurt tevens een aantal commissies aan die zelfstandig werken: een bouw- en beheercommissie, tuincommissie, schoonmaakcommissie, activiteitencommissie, commissie toezicht en veiligheid, onderwijscommissie en kascommissie.

Bestuursleden
De heer Hamid Oppier (voorzitter)
Mevrouw Djannah Ollong (vice-voorzitter)
De heer Sharif Trincas & mevrouw Yayah Siegers-Samaniri (penningmeesters)
Mevrouw Ratna Umarella (secretaris)
De heer Achmad Pattisahusiwa
Mevrouw Fadillah Hatuina
De heer Hanan Umarella
De heer Said Hatuluwaja

Het bestuur van Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan bestaat volledig uit vrijwilligers. Ook de verschillende commissies draaien op vrijwilligers.

Contact
info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl