Bestuur

Het bestuur van de Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan (SMMR) gaat over het beheer, het onderhoud en de veiligheid van de moskee. Daarnaast faciliteert en ondersteunt zij religieus-educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Tevens verzorgt zij de communicatie rondom de moskee met interne en externe partners. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur stuurt tevens een aantal commissies aan die zelfstandig werken: een bouw- en beheercommissie, tuincommissie,  activiteitencommissie, commissie ‘toezicht en veiligheid’ en kascommissie.

Bestuursleden
De heer Luqmaan Pattisahusiwa (voorzitter en commissie ‘Beheer en Onderhoud’)
Mevrouw Djannah Ollong (vice-voorzitter, Activiteitencommissie en Relatiebeheer)
De heer Sharif Trincas (penningmeester)
Mevrouw Yayah Siegers Samaniri (secretaris en Communicatie)
De heer Achmad Pattisahusiwa (bestuurslid en coördinator commissie ‘Beheer en Onderhoud’)
De heer Badredin Bouziane Oppier (bestuurslid en commissie ‘Toezicht en Veiligheid’)
De heer Oesman Trincas (bestuurslid en commissie ‘Beheer en onderhoud)
De heer Hakimi Pula (bestuurslid en Activiteitencommissie)
De heer Soufian Bouziane Oppier (bestuurslid en Activiteitencommissie)

Het bestuur van Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan bestaat volledig uit vrijwilligers. Ook de verschillende commissies bestaan uit vrijwilligers.

Contact
info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl