Bestuur

Het bestuur van de Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan (SMMR) gaat over het beheer, het onderhoud en de veiligheid van de moskee. Daarnaast faciliteert en ondersteunt zij religieus-educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Tevens verzorgt zij de communicatie rondom de moskee met interne en externe partners. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur stuurt tevens een aantal commissies aan die zelfstandig werken: een bouw- en beheercommissie, tuincommissie, schoonmaakcommissie, activiteitencommissie, commissie toezicht en veiligheid, onderwijscommissie en kascommissie.

Bestuursleden
Mevrouw Djannah OllongĀ (interim voorzitter en vice-voorzitter)
De heer Sharif Trincas (1ste penningmeester)
De heer Said Hatuluwaja (2de penningmeester en commissie ‘Toezicht en Veiligheid)
Mevrouw Yayah Siegers-Samaniri (secretaris en Communicatie)
De heer Achmad Pattisahusiwa (bestuurslid en commissie ‘Beheer en Onderhoud’)

Het bestuur van Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan bestaat volledig uit vrijwilligers. Ook de verschillende commissies draaien op vrijwilligers.

Contact
info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl