Bestuur

Het bestuur van de Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan (SMMR) gaat over het beheer, het onderhoud en de veiligheid van de moskee. Daarnaast faciliteert en ondersteunt zij religieus-educatieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Tevens verzorgt zij de communicatie rondom de moskee met interne en externe partners. Het bestuur is het eerste aanspreekpunt.

Het bestuur stuurt tevens een aantal commissies aan die zelfstandig werken: een bouw- en beheercommissie, tuincommissie, schoonmaakcommissie, activiteitencommissie, commissie toezicht en veiligheid, onderwijscommissie en kascommissie.

Bestuursleden
De heer Hamid OppierĀ (voorzitter)
Mevrouw Djannah OllongĀ (vice-voorzitter)
De heer Sharif Trincas & heer Said Hatuluwaja (penningmeesters)
Mevrouw Yayah Siegers-Samaniri (secretaris)
De heer Achmad Pattisahusiwa
Mevrouw Fadillah Hatuina

Het bestuur van Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan bestaat volledig uit vrijwilligers. Ook de verschillende commissies draaien op vrijwilligers.

Contact
info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl