15 september: ‘Waste Time’ | Documentaire over het afvalprobleem op Saparua, Molukken

‘Waste Time’ | Documentaire over het afvalprobleem op Saparua, Molukken | Zondag 15 september | 14.30 – 17.00 uur
Beste broeders en zusters,
 
Hierbij nodigen we u en uw familie en vrienden (moslims en niet-moslims) uit voor een vertoning van de documentaire ‘Waste Time’, een film over het afvalprobleem op Saparua (Molukken) op zondag 15 september, van 14.30-17.00 uur. De middag wordt georganiseerd door Kees Lafeber i.s.m. met Hamdja Patty (contactpersoon voor de moskeegeemeenschap).
 
Afval kent geen grenzen, geen religie en geen eigenaren. Het probleem treft ons allemaal. “Waste Time’ drukt ons met de neus op de feiten.
 
Een film over ons afvalprobleem op kleine eilanden, overal ter wereld. Saparua is zo’n klein eiland waar in 2014 een start is gemaakt om daar verbetering in te brengen. Met een kleine groep mensen die oog heeft voor het probleem en er iets aan wil doen is gekozen om Saparua als voorbeeld te nemen. De film laat zien hoe de mensen daar nu in beweging komen. In de afgelopen tijd zagen we Haruku en Nusa Laut meebewegen in de ‘groene’ richting.
 
Onze hoop is gevestigd op verbetering op alle kleine eilanden van Maluku en verder ter wereld. Daar kunt u aan bij dragen. Daarom nodigen we u van harte uit om de documentaire Waste Time te komen zien.
 
Na vertonen van de film is er een presentatie van wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar het afvalprobleem op Saparua.
 
Nila Patty verbleef 6 maanden in Siri Sori islam en deed onderzoek naar aard en omvang van het afvalprobleem op het eiland Saparua.
 
Menno van Driel en Ide Opdam verbleven 3 maanden in Haria. Ze deden onderzoek naar een waterkanaal in Kota Saparua, dat jaarlijks voor overstromingen zorgt als gevolg van het afvalprobleem.
 
De resultaten en conclusies delen we graag met de aanwezigen. Ook daarvoor geldt dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden op andere kleine eilanden als die van de Lease.
 
Marlou de Rouw van de Constellation gaat nader in op de methodiek SALT en CLCP die ook HGI gebruikt om lokaal eigenaarschap te creëren voor oplossingen.
 
Omdat de filmvertoning in de moskee plaatsvindt vragen we alle bezoekers (moslims en niet-moslims) rekening te houden met de volgende voorschriften:
-Er is een aparte ingang voor dames en heren. Een gastvrouw en gastheer vangen u op voor de poort van de moskee en wijzen u de weg.
-Bij binnenkomst in moskee, a.u.b. schoenen uitdoen.
-De filmvertoning en presentatie vinden plaats in de grote heren gebedsruimte. Tijdens de gebeden vragen we de dames om in de damesgebedsruimte te bidden of te wachten.
-A.u.b. stilte tijdens de gebeden. Buiten de gebeden om, kan gewoon op normale spreektoon gepraat worden.
Voor alle bezoekers, zowel dames als heren gelden de volgende kledingvoorschriften:
-Gepaste, bedekkende, ruimvallende kleding: geen strakke, korte of doorschijnende kleding, geen broeken met scheuren.
-Hoofddoek voor islamitische dames. Een hoofddoek voor niet-islamitische vrouwen is niet nodig, maar mag wel, uit respect voor het gebedshuis.
 
Alvast bedankt!
 
Na de film en presentatie ie er gelegenheid om na te praten. Neemt u iets lekkers mee voor bij de koffie/thee?
Wassalaam