29 september: Deelnemersvergadering

Assalamu alaikum wr. wb,

Geachte broeders en zusters,

Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering op zondag 29 september a.s., 14.30 uur. Naast o.a. een terugblik op het afgelopen jaar en financiële verantwoording, staan ook een bestuurswisseling en verkiezingen van de Religieuze Raad op de agenda. Meer informatie volgt! Noteert u alvast de datum?

Wassalaam,

Bestuur Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan en Religieuze Raad