18 augustus | Dua Tahlil & gezamenlijke maaltijd

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte broeders en zusters,

Hierbij nodigt de Religieuze Raad u uit voor een gezamenlijke maaltijd in de moskee op zondag 18 augustus a.s., na het Dohr gebed (circa 14.00 uur). Het vlees van het Offerfeest wordt door de Religieuze Raad en een aantal vrijwilligers klaargemaakt. Voorafgaand aan de maaltijd zal een dua Tahlil (dua voor overledenen) worden gehouden.

We hopen u Insha Allah zondag a.s. te mogen begroeten.

Wassalaam