Iedere vrijdag: Alleen voor dames | Lezingen over akhlaaq (ethiek) | Ismahan Outman Sherif

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte zusters,

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor een lezingenreeks over akhlaaq, ofwel ethiek: Hoe gedragen wij ons als moslims op deze aarde en hoe gaan wij om met anderen? Akhlaaq is belangrijk in de Islam. Zelfs zo belangrijk en centraal binnen ons geloof dat de Profeet v.z.m.h. hierover zei: “Voorzeker ik ben slechts gestuurd om jullie goede manieren te perfectioneren.”

De lezing wordt gegeven door zuster Ismahan Outman Sherif. Ismahan gaf in het recente verleden ook koranlessen en lezingen in de Essalam moskee in Rotterdam.

Datum: vanaf vrijdag 23 november a.s., iedere vrijdag
Tijd: na het Jumaah/vrijdag gebed
Locatie: vrouwengebedsruimte Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan

We hopen jullie dan te mogen begroeten!

Wassalaam