Opbrengst tweede editie sponsor fietstocht ‘Van Moskee tot Moskee’

De tweede edititie van de sponsor fietstocht ‘Van Moskee tot Moskee’ op 8 september jl. heeft in totaal € 3.450 opgebracht. Hierbij willen wij vermelden dat € 750 van dat bedrag is gedoneerd door de Molukse kerk Geredja Nasional in Oosterwolde. Masha Allah!

Het totaalbedrag is verdeeld over de twee Molukse moskeeën Bait Al-Rahmaan in Ridderkerk en An-Nur in Waalwijk. Het geld komt ten goede aan het onderhoud van beide moskeeën.

Het bestuur van Bait Al-Rahmaan wil alle fietsers, donateurs, vrijwilligers, dames van de catering, supporters en initatiefnemer Karim Lessy heel hartelijk bedanken voor hun sportieve inzet, aanstekelijke enthousiasme en gulle donaties. Djazak Allah ghairan!