30 september: Schoonmaak moskee

Assalamu alaikum wr. wb., Beste broeders en zusters, Graag willen we op zondag 30 september a.s. vanaf 14.00 uur de moskee schoonmaken. In principe vindt een maandelijkse schoonmaak op de laatste zondag van de maand plaats. Graag willen we hierbij uw hulp vragen. Jong en oud, man en vrouw, we kunnen alle hulp van harte gebruiken! Hoe meer hulp, des te sneller we klaar zijn. …

September: Start lesprogramma volwassenen najaar 2018

Insha Allah starten we in september weer met het lesprogramma voor volwassenen. De volgende lessen worden aangeboden: -Koran met Tadjwied (Hafs) + Tafsier ayaat mbt aqieda en fiqh (uitleg van de verzen m.b.t. geloofsleer en wetten) -Siera- Biografie van de profeet Mohammad (v.z.m.h.) Wilt u meer weten? Klik dan hier voor de flyer. Contact: info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl  

Vergaderstukken jaarlijkse deelnemersvergadering (o.a. jaarverslag)

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Geachte broeders en zusters, Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor een deelnemersvergadering in de moskee op zondag 25 maart a.s. na het Dohrgebed, van 14.15-16.15 uur. De agenda van de vergadering is als volgt: 1. Openingsdoa door Religieuze Raad 2. Opening en vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen deelnemersvergadering 26 maart …

Bezoek Molukse delegatie uit Indonesië

Op 30 november jl. bezocht  een Molukse delegatie uit Indonesië onze moskee. De delegatieleden (o.a. Hasbollah Toisuta (rector), Abidin Wakano, Saidin Ernas en Samad Umarella) zijn verbonden aan de IAIN Ambon (Institut Agama Islam Negeri Ambon), het Instituut voor Islam Studies in Ambon. De delegatieleden waren in Nederland samen met hun christelijke collega’s in het kader van een studietour, o.a. om te …

De Combinatie: “Verhalenvertellers in Molukse Moskee”

In De Combinatie Ridderkerk van 26 oktober: “Storyteller Pauline Seebregts – Vertelambassadeur van het Jaar 2017 – komt op 28 oktober met haar vertelvoorstelling ‘Helden van Vandaag’ naar Ridderkerk. Het programma met verhalen over moed, angst en vertrouwen wordt zaterdagmiddag gebracht in de Molukse moskee Bait Al-Rahmaan.” Lees het artikel hier. Meer informatie over het programma.

Publicatie: De Koran: Uitleg voor kinderen

Op 9 juli werd De Koran: Uitleg voor kinderen door Abdulwahid van Bommel in de Ulu Moskee in Utrecht gepresenteerd. Een uniek boek met uitleg vanuit een pedagogische benadering, prachtig geillustreerd, een verrijking voor kinderen en volwassenen. Bait Al-Rahmaan had geheel onverwachts de eer om een exemplaar in ontvangst te mogen nemen. Masha Allah! De Kinderkoran krijgt een mooi plekje …

Opbrengst sponsor fietstocht ‘Van Moskee tot Moskee’

De sponsor fietstocht ‘Van Moskee tot Moskee’ heeft in totaal € 3.405,25 opgebracht. Masha Allah, wat een mooi bedrag dat ten goede zal komen aan het onderhoud van de twee Molukse moskeeën: An-Nur in Waalwijk en Bait Al-Rahmaan in Ridderkerk. Het bestuur van Bait Al-Rahmaan wil alle fietsers, donateurs, vrijwilligers, supporters en last but not least initatiefnemer Karim Lessy heel …