Juli-augustus: vrijdagpreken door Abdelmalik Simon.

In juli en augustus zal de wekelijkse vrijdagpreek (khutbah) verzorgd worden door Abdelmalik Simon. Abdelmalik Simon is van Belgisch-Indonesische komaf.  Op 17- jarige leeftijd en na de middelbare school, niet lang zijn bekering, vertrok Abdelmalik in 2004 naar Syrië om de Arabische taal en de basisfundamenten van het geloof te leren en in 2005 begon hij aan de lerarenopleiding voor hoger onderwijs in Gent. Het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid behaalde hij in 2008.

Naast zijn werk als leerkracht islamitische godsdienst heeft hij de opleiding islamwetenschappen en Arabisch voor hoger onderwijs aan het Islamitisch Europees Instituut te Brussel gevolgd. Na de opleiding in Brussel succesvol te hebben beëindigd, is hij verder gaan studeren aan de Islamitische Universiteit Rotterdam om diepere kennis op te doen in de islamitische jurisprudentie en haar vertakkingen. Naast deze academische studies, heeft Abdelmalik ook via de traditionele en klassieke wegen islamkennis opgedaan waar hij voor verschillende wetenschappen ijazat heeft behaald.

Abdelmalik Simon is tevens oud-stagiair van Bait Al-Rahmaan. Tijdens zijn stage ondersteunde hij o.a. de Koranschool en gaf hij een serie Fiqh lezingen aan de moskeegemeenschap.

Voertaal preken: Nederlands.