8 september: Tweede editie Sponsor fietstocht ‘Van moskee tot moskee’

A.s. zaterdag is het dan zover: na het grote succes van de eerste editie sponsor fietstocht ‘Van moskee tot moskee’ in 2017 volgt nu de tweede editie, wederom georganiseerd door oom Karim Lessy i.s.m. de Molukse moskeeën Bait Al-Rahmaan (Ridderkerk) en An-Nur (Waalwijk). Het geld dat met de sponsortochten wordt opgehaald is bestemd voor het onderhoud en beheer van beide moskeeën. Dit keer is de fietsroute Ridderkerk-Waalwijk-Ridderkerk. Sponsort u ons dit keer ook weer? Het progamma is hieronder te vinden.

Wilt u meer weten over de sponsor fietstocht? Meld u zich dan aan voor de facebookgroep Sponsor fietstocht ‘Van moskee tot moskee’. Daar zijn regelmatig updates te vinden over de route, deelnemers, donaties etc.

Wilt u meedoen, ons financieel steunen of helpen als vrijwilliger? Neemt u dan contact met ons op via: info@moluksemoskeebaitalrahmaan.nl.

We hopen u insha Allah op 8 september 2018 als deelnemer, supporter, vrijwilliger of donateur te mogen groeten!

Lees meer over de vorige editie.

Wassalaam