Eerste dag van de gezegende maand Ramadan

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte broeders en zusters,

In soera Al Baqarah (2), vers 183 zegt Allah swt:

“O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah.”

Hierbij willen de Religieuze Raad en het Bestuur u laten weten dat donderdag 17 mei a.s. insha Allah de eerste dag is van de gezegende maand Ramadan.

Op woensdagavond 16 mei a.s. vindt om 22.59 uur het Ishaa en eerste Tarawih gebed plaats. Wilt u mee doen met het gebed? Dan verzoeken wij u vriendelijk om op tijd te komen. De gebedskalender kunt u hier vinden.

Wij willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om u alvast uit te nodigen voor 4 gezamenlijke iftars op zaterdag 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni a.s. Meer informatie volgt later.

Wij wensen u alvast veel barakah en geluk in deze gezegende maand. Ramadan mubarak!

Wassalaam