14 april: Israa & Miraaj

ISRAA & MIRAAJ | ZATERDAG 14 APRIL | 18.30 UUR

Viering ter nagedachtenis van de nachtelijke reis en hemelvaart van de Profeet (s.a.w.)

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

De Religieuze Raad nodigt u uit om op zaterdag 14 april vanaf 18.30 uur samen stil te staan bij een belangrijke gebeurtenis in het leven van Profeet Mohammed s.a.w.: de Israa & Miraaj, de nachtelijke reis en hemelvaart van de Profeet s.a.w.

Soerah 17 al-Israa | De Nachtreis

Verheven is Degene (Allah) Die Zijn dienaar (Mohammed) ‘s nachts vanuit al-Masjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka) naar al- Masjid ul-Aqsa (de Aqsa moskee in Jeruzalem) deed reizen, waarvan Wij alles daaromheen hebben gezegend, opdat Wij hem (Mohammed) Onze Tekenen laten zien. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende”.

Programma 14 april:

  • Opening met koranrecitatie door de heer Jamal Bajuri
  • Lezing in het Indonesisch door de heer Hisham Pula
  • Lezing in het Nederlands door de heer Ibrahim Spalburg
  • Dua Burdan
  • Dua ter afsluiting door de heer Abotahir El Ouali

Graag willen wij u vragen om iets lekkers te eten mee te nemen om gezamenlijk te nuttigen na afloop van het programma. Alvast bedankt hiervoor!

We hopen u Insha Allah op 14 april a.s. te mogen begroeten!

Wassalaam