Vergaderstukken jaarlijkse deelnemersvergadering (o.a. jaarverslag)

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geachte broeders en zusters,

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor een deelnemersvergadering in de moskee op zondag 25 maart a.s. na het Dohrgebed, van 14.15-16.15 uur.

De agenda van de vergadering is als volgt:

1. Openingsdoa door Religieuze Raad
2. Opening en vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen deelnemersvergadering 26 maart 2017 (zie bijlage notulen)
5. Terugblik maart 2017-maart 2018 (zie bijlage jaarverslag)
6. Toelichting financieel overzicht januari 2017-december 2017 (zie bijlage jaarverslag)
7. Planning 2018
8. Rondvraag
9. Sluiting met doa door Religieuze Raad

We hopen u op de deelnemersvergadering te mogen begroeten!

Wassalaam,

Bestuur Stichting Molukse Moskee Ridderkerk Bait Al-Rahmaan

Bijlagen:
Agenda deelnemersvergadering 25 maart 2018
Notulen deelnemersvergadering 26 maart 2017
Jaarverslag maart 2017-maart 2018